OM STRANDFESTIVAL@REFVIK

Velkommen til vår «feelgood-festival» på Norges fineste strand

VI ANBEFALER BESØKENDE Å SE OVER INFORMASJON OM ALKOHOLSERVERING
ALDERSGRENSE OG LEGITIMASJON. ​

Som arrangør bruker vi betydelige ressurser på sikkerhetstiltak og vi vil samarbeide tett med profesjonelle aktører fra Politiet, Røde Kors, brannvesenet, ambulansetjenesten. Her er viktig informasjon om aldersgrense, alkoholservering og forfalsking av legitimasjon.

Aldersgrense: 
Det er 18 års aldersgrense på området.

Alkoholservering:
All servering av alkoholholdig er regulert av Alkoholloven. Egne vakter passer på at dette blir overholdt.

  • Man må ha fylt 18 år for å kjøpe alkoholholdig drikke på festivalen
  • Man må ha med gyldig legitimasjon for å kunne kjøpe alkohol
  • Langing vil også medføre at personen vises bort fra området og får klippet av båndet
  • Er du under 18 år og møter opp til til festivalen vil du ikke komme inn på festivalområdet

Forfalsking av legitimasjon:

  • Alle besøkende må ha med gyldig legitimasjon
  • Forfalsking av legitimasjon er ulovlig
  • Enhver forfalsking av legitimasjon vil bli politianmeldt
  • Vi håper alle besøkende tar hensyn til hverandre og til å bidra til at Strandfesten blir et vakkert festivaleventyr for alle.

OVERSKUDDET FRA FESTIVALEN SKAL GÅ TIL ET GODT FORMÅL

Strandfestival@Refvik vil bruke et eventuelt overskudd til formål i bygda. Det er ingen private aktører ​som skal tjene penger på festivalen.
Et  % overskudd 2022 skal gå til et lokalt tiltak/forening. Vi anbefaler alle lokale foreninger til å sende oss en mail på hvorfor akkurat DERE skal få ta del i overskuddet 2022 post@strandfestivalen.no